แบบฟอร์มสมัครงาน


logo inname

บริษัท กล่องสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

แบบฟอร์มสมัครงาน

(กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้สมบรูณ์)

ชื่อ - นามสกุล :
กรุณาใส่ชื่อและนามสกุล

วันเกิด :
กรุณาเลือกวันเกิด

เพศ :
กรุณาเลือกเพศ

อีเมล์ :
กรุณากรอกอีเมล์

โทรศัพท์ :
Please enter your phone number.

สมัครตำแหน่ง :
กรุณาใส่ตำแหน่ง

เงินเดือนที่ต้องการ :
กรุณาใส่เงินเดือนที่ต้องการ

อาศัยอยู่ที่ :
Invalid Input

ที่อยู่ปัจจุบัน :
กรุณากรอกข้อมูลที่อยู่

สถานะ :
กรุณาเลือกสถานะความสัมพันธ์

แนบรีซูเม่ :
Please attach resume.