ขอใบเสนอราคา

" ผู้ผลิตกล่องลูกฟูกมาตราฐาน บริการทันใจคุณ "
                                logo inname     บริษัท กล่องสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
    ที่อยู่ : 1004 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
    โทรศัพท์ : 02 737 3888 โทรสาร : 02 737 3388 , 02 737 3373 อีเมล์ : marketing@klongsiam.com

กรุณากรอกทุกช่องว่างที่จำเป็น แล้วโปรดคลิกปุ่ม " ยืนยัน "หลังจากกรอกแบบฟอร์มของคุณ หากไม่ได้รับการยืนยัน จะไม่แสดงข้อความ
" การส่งแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาสำเร็จ "แต่ถ้าการส่งแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาสำเร็จจะแสดงข้อความ
"การส่งแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาสำเร็จ" ขอขอบคุณ
หากไม่สามารถส่งรายละเอียดแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาได้ กรุณาส่งมาที่อีเมล์ marketing@klongsiam.com
※ กรุณากรอดข้อมูลในช่องวาง

ชื่อ - นามสกุล :
กรุณาใส่ชื่อและนามสกุลของผู้ติดต่อ

บริษัท :
กรุณาใส่ชื่อบริษัท

อีเมล์ :
กรุณาใส่อีเมล์

โทรศัพท์ :
กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์

รายการสินค้า :
กรุณาเลือกสินค้าที่สนใจ

โปรดระบุขนาด ( กว้าง x ยาว x สูง ) ซม.

ขนาด :
โปรดใส่ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)

โปรดระบุชนิดของกระดาษลูกฟูก เช่น ( CA125 / CA125 )

ชนิดกระดาษลูกฟูก :
กรุณาใส่ชนิดของกระดาษลูกฟูก

โปรดระบุลอนกระดาษ เช่น ( B , C , E , BC )

กระดาษลอน :
กรุณาใส่ลอนกระดาษ

จำนวน :
กรุณาใส่จำนวนที่ต้องการ

รูปตัวอย่าง :
กรุณาใส่รูปตัวอย่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม :
กรุณาใส่รายละเอียดเพิ่มเติม

สะดวกให้ติดต่อกลับทาง :